Liên hệ quảng cáo

Thông tin & bản đồ tỉnh Bắc Kạn

Tổng diện tích đất tự nhiên 4.860 km², dân số khoảng 314.039 người (Năm 2020), tỉnh ít dân nhất Việt Nam. Trong đó, ở Thành thị có 71.347 người (22,4%); ở Nông thôn có 242.692 người (77,6%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 65 người/km².
0 Nhận xét