Liên hệ quảng cáo

Thông tin & bản đồ tỉnh Bắc Giang

Tổng diện tích đất tự nhiên 3.895 km², dân số khoảng 1.841.642 người (Năm 2020), đông thứ 12 về số dân nước ta. Trong đó, ở Thành thị có 309.159 người (17,8%); ở Nông thôn có 1.495.061 người (82,2%). Như vậy mật độ dân số của tỉnh là 471 người/km².
0 Nhận xét